Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

Alle Nederlandse Douane Afkortingen Uitgelegd

Een lijst met alle belangrijke Nederlandse douaneafkortingen

Of je nu een doorgewinterde douane-declarant bent of net begint, de overvloed aan douane afkortingen en termen kan verwarrend zijn. Van douane systemen, vereenvoudigde procedures tot Incoterms, het douanelandschap zit vol met specifieke terminologie die cruciaal is om te begrijpen voor een soepele douanehandeling. Daarom hebben we een lijst van alle belangrijke douane afkortingen voor je samengesteld om je te helpen navigeren in de douanewereld.

Douane afkortingen zoeken met een vergrootglas

Onderstaand vind je alle douane afkortingen en uitleg gesorteerd in alfabetische volgorde. Heb je vragen over afkortingen in jouw douane aangiften, neem dan gerust contact met ons op.

Voel je vrij om deze pagina te bookmarken voor toekomstig gebruik of deel het met collega's op social media.

A

AAX

staat voor            

Arrival at Exit

ACN

staat voor            

Air Cargo Netherlands

AEO

staat voor            

Authorised Economic Operator

AEO-C

staat voor            

AEO Customs

AEO-F

staat voor            

AEO Full

AEO-S

staat voor            

AEO Safety & Security

AES

staat voor            

Automated Export System

AFV (GFR)

staat voor            

Algehele Fiscaal Vertegenwoordiging

AGP

staat voor            

Accijnsgoederenplaats

AGS

staat voor            

Aangifte Systeem (vervangen door DMS)

ATO

staat voor            

Aangifte Tijdelijke Opslag

ATR.1

staat voor            

Associatie Turkije, modelnummer 1

AV (IP)

staat voor            

Actieve Veredeling

B

B/L

staat voor            

Bill of lading

BFV (LFR)

staat voor            

Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiging

BTI

staat voor            

Bindende tariefinlichting

BTO

staat voor            

Bedrijven Test Omgeving

BTW (VAT)

staat voor            

Belasting Toegevoegde Waarde

BUP

staat voor            

Binnenbrengen Uitgaan Provianderen

C

CBAM

staat voor            

Carbon Border Adjustment Mechanism

CBS 

staat voor            

Centraal Bureau voor de Statistiek 

CFR

staat voor            

Cost and Freight (Incoterms 2020)

CHED

staat voor            

Common Health Entry Document

CID 

staat voor            

Comfort Informatie Douane

CIF

staat voor            

Cost Insurance and Freight (Incoterms 2020)

CIP

staat voor            

Carriage and Insurance Paid to (Incoterms 2020)

CITES

staat voor            

Convention on International Trae in
Endangerd Species of Wild Flora and Fauna

CMR

staat voor            

Convention Relative au Contrat de Transport
International de Marchandises par Route

CPT

staat voor            

Carriage Paid To (Incoterms 2020)

CVB 

staat voor            

Container Vrijgave Bericht (Portbase)

CVO

staat voor            

Certificaat van Oorsprong

D

D.V.1

staat voor            

Aangifte van de gegevens inzake de douanewaarde

DAP

staat voor            

Delivered at Place (Incoterms 2020)

DAT

staat voor            

Geleverd op terminal

DDP

staat voor            

Delivered Duty Paid (Incoterms 2020)

DECO

staat voor            

Douane E-commerce

DMF

staat voor            

Douane ManiFest

DMS 4.0 

staat voor            

Douaneaangiften Management Systeem 4.0

DMS 4.1 

staat voor            

Douaneaangiften Management Systeem 4.1 

DPO

staat voor            

Vergunning uitstel van betaling

DPU

staat voor            

Delivered at Place Unloaded (Incoterms 2020)

DTV

staat voor            

Douane Tarief Voorziening

DVA

staat voor            

Douane Vervoer Applicatie

DWU (UCC)

staat voor            

Douane Wetboek van de Unie

E

eCMR

staat voor            

Elektronische CMR

ECS 

staat voor            

Export Control System (vervangen door AES)

EDI

staat voor            

Electronic Data Interchange

EIDR

staat voor            

Entry into Declarant's Records = IIAA

EMCS

staat voor            

Excise Movement and Control System

ENS

staat voor            

Entry Summary Declaration

EORI

staat voor            

Economic Operater Registration and Identification

ETA

staat voor            

Estimated Time of Arrival

EU

staat voor            

Europese Unie

EXD

staat voor            

Exit Summary Declaration

EXW

staat voor            

EX Works (Incoterms 2020)

F

FAS

staat voor            

Free Alongside Ship (Incoterms 2020)

FCA

staat voor            

Free Carrier (Incoterms 2020)

FIOD

staat voor            

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

FOB

staat voor            

Free On Board (Incoterms 2020)

FYCO

staat voor            

Fysieke Controle

G

GGB

staat voor            

Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van Binnenkomst

GN code (CN code)

staat voor            

Gecombineerde Nomenclatuur code

GPA 

staat voor            

Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (vervangen door DMS)

GPR

staat voor            

Goods Presentation

GWITC

staat voor            

Gateway In The Cloud

H

HS code (GS code)

staat voor            

Geharmoniseerd Systeem code

HTG

staat voor            

Handels & Transport Gateway

I

ICL

staat voor            

Intracommunautaire Levering

ICP

staat voor            

Intracommunautaire Prestaties

ICS2

staat voor            

Import Control System 2

ICV

staat voor            

Intracommunautaire verwerving

IDEP

staat voor            

Instrastat Data Entry Package (CBS)

IIAA

staat voor            

Inschrijving In de Administratie van de Aangever = EIDR

IM/EX

staat voor            

Import/Export

K

KVK (CoC)

staat voor            

Kamer van Koophandel

L

LCP

staat voor            

Local Clearance Procedure

LRN

staat voor            

Local Reference Number

M

MASP

staat voor            

Multi Annual Strategic Plan

MED

staat voor            

Melding Export Documentatie (Portbase)

MID

staat voor            

Melding Import Documentatie (Portbase)

MIG 

staat voor            

Message Implementation Guide 

MRN

staat voor            

Master Reference Number

MSW

staat voor            

Maritime Single Window

N

NCTS 

staat voor            

New Computerised Transit System (vervangen door DVA)

NHD

staat voor            

Nationale Helpdesk Douane

NOA

staat voor            

Notice of Pre-Arrival

NOD

staat voor            

Notice of Pre-Departure

NVWA

staat voor            

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

O

OB

staat voor            

Omzetbelasting

OGA

staat voor            

Overzicht Gedane Aangiftes

P

PCS

staat voor            

Port Community System (Portbase)

PDE

staat voor            

Particulier Douane Entrepot

PGTS 

staat voor            

Paperless Goods Tracking System (Cargonaut)

PRO

staat voor            

Notification Ship’s Provision

PV (OP)

staat voor            

Passsieve Veredeling

R

REN

staat voor            

Re-Export Notification

REX

staat voor            

Registered Exporter

RTO 

staat voor            

Ruimte voor tijdelijke opslag  

S

SW

staat voor            

Single Window voor maritiem en lucht

T

T1

staat voor            

Aangifte voor extern douanevervoer (T1)

T2

staat voor            

Aangifte voor intern douanevervoer (T2)

TA

staat voor            

Toegelaten afzender

TaE

staat voor            

Trader at Exit

TARIC

staat voor            

Tarif Integré Communautaire

TD

staat voor            

Transit Document

TG

staat voor            

Toegelaten Aeadresseerde

TIR

staat voor            

Transports Internationaux Routiers

TRACES

staat voor            

Trade Control and Expert System

TTL

staat voor            

Toestemming Tot Lossen

TTW

staat voor            

Toestemming Tot Wegvoering

U

UGD (EAD)

staat voor            

Uitvoergeleide Document

UTB

staat voor            

Uitnodiging Tot Betaling

V

VENUE

staat voor            

Vereenvoudigde Aangifte E-commerce

VGEM

staat voor            

Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu

W

WDO (WCO)

staat voor            

Wereld Douane Organisatie

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway