Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

Bescheidcode wijzigingen bij preferentiële oorsprong in DTV

 

Op 19 november 2022 heeft de Douane een nieuwe versie van het Gebruikstarief/DTV (Douane Tarief Voorziening) gepubliceerd. Er zijn een aantal gewijzigde bescheidcodes die exporteurs in douaneaangiften als bewijs van preferentiële oorsprong kunnen opgeven. 

Bescheidcodes REX vervangen bescheidcodes LGO

Let op: voor de Landen en Gebieden Overzee (LGO) kan je niet meer de bescheidcodes N954 (EUR.1), N864 en U162 (factuur- of oorsprongsverklaring) gebruiken. In het Gebruikstarief kan je alleen nog de bescheidcodes U113, U114 en U115 (attest van oorsprong) opgeven om de oorsprong van goederen aan te tonen.

Bescheidcode N865 (Form A) vervalt vanaf 1 januari 2023

Let op: vanaf 1 januari 2023 gaat de bescheidcode N865 (Form A) vervallen. Je kan deze code niet meer vermelden in jouw douaneaangiften, en dus het certificaat van oorsprong, formulier A (Form A) niet meer gebruiken voor het preferentiële tarief.

Bescheidcodes bij overgangsregels in de PEM-zone

In het Gebruikstarief kan je de bescheidcodes U075 (EUR.1) en U076 (oorsprongsverklaring) opgeven als het land van oorsprong de overgangsregels in de Pan Euro-mediterrane (PEM) zone toepast.

Een aantal landen uit de PEM-zone heeft samen alternatieve oorsprongsregels afgesproken. Deze overgangsregels zijn flexibeler en eenvoudiger dan de bestaande oorsprongsregels van de Regionale Conventie. Bedrijven uit deze landen kunnen kiezen voor de bestaande oorsprongsregels of de nieuwe overgangsregels. Exporteurs die de overgangsregels toepassen, moeten dat op het EUR.1 of de oorsprongsverklaring vermelden. En importeurs die om een preferentiële tariefbehandeling verzoeken, moeten in de douaneaangifte de juiste bescheidcode gebruiken.

Meer achtergrondinformatie over REX

Het EUR.1 en de factuur- of oorsprongsverklaring zijn vervangen door het systeem van Geregistreerde Exporteur (Registered Exporter, REX).

Op 1 januari 2017 is REX ingevoerd binnen het Algemeen Preferentieel Systeem (APX). REX staat voor Geregistreerde Exporteur (“Registered Exporter”). Het is een stelsel dat exporteurs in staat stelt om op basis van zelfcertificering de preferentiële oorsprong te verklaren van de door hen geëxporteerde goederen.

Vanaf 2017 kregen begunstigde landen van het APS 3 jaar de tijd om REX te implementeren. Wanneer een land dat had gedaan, kon dat land geen Form A meer afgeven. Zo werd het Form A geleidelijk vervangen door een attest van oorsprong, opgesteld door een Geregistreerd Exporteur.

De overgangsperiode van 3 jaar liep tot 1 januari 2023. Sinds die datum passen alle begunstigde landen verplicht REX toe, en kunnen zij het Form A dus al niet meer afgeven. De Europese Commissie heeft daarom besloten dat de bescheidcode voor het Form A vervalt vanaf 1 januari 2023.

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway