Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

E-commerce Douane & BTW Hervorming: Alles Wat Je Moet Weten

Wat zijn de aankomende veranderingen op het gebied van douane en btw voor e-commerce?

De grensoverschrijdende e-commerce heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, wat de Europese Commissie heeft aangezet tot aanpassing van de IOSS regeling en btw-regels. Deze aanpassingen zijn bedoeld om een soepele stroom van e-commerce-import te garanderen en fraude effectief te bestrijden. Er zijn veel veranderingen op de agenda. Dit artikel legt je uit wat de komende en voorgestelde wijzigingen op het douane e-commerce gebied zijn.

5 tier invoerrechten voor cross-border e-commerce goederen

De huidige e-commerce btw-pakket

Op 1 juli 2021 werd het Import One Stop Shop (IOSS) regeling geïntroduceerd. Dit toegewijde systeem voor de afstandsverkoop van e-commerce goederen vanuit een derde land naar de EU vervangt de 22 euro drempel door 150 euro. Onder deze regeling zijn e-commerce zendingen vrijgesteld van invoerrechten maar onderworpen aan btw, die worden geïnd op het moment van verkoop aan de consument en afgedragen aan de belastingdienst via maandelijkse btw-aangiften.

Deze regeling omvat niet alleen exporteurs maar ook "deemed suppliers", zoals online marktplaatsen, platforms, en portals, die btw kunnen innen namens de afstandsverkopers. Een speciale regeling stelt webwinkels in staat het IOSS niet te gebruiken, waarbij de btw wordt geïnd door koeriers, express vervoerders of douane-expediteurs van de consumenten. Deze optie is echter alleen van toepassing op zendingen onder 150 euro die via deze nieuwe hervorming worden ingevoerd.

Obstakels van de huidige IOSS regeling

De hervorming in 2021 brengt aanzienlijke voordelen met zich mee, zoals het versnellen van het importproces en het in evenwicht brengen van de concurrentie tussen webwinkels in derde landen en de EU. De 150 euro drempel echter geeft verkeerde prikkels aan bedrijven om hun zendingen in kleinere pakketten op te splitsen en onder de daadwerkelijke waarde in te klaren. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie, inkomstenverlies van de EU-lidstaten, grotere emissievoetafdruk en extra administratief werk. Dit waren ook de ontdekkkingen van de Wise Persons Group na hun onderzoek, dat aanbeveelt om de douanedrempel van 150 euro voor afstandsverkoop te schrappen.

Om de uitdaging van de groeiende cross-border e-commerce het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie verschillende wijzigingen voorgesteld. De onderstaande voorstellen worden momenteel nog besproken in de Raad van de EU.

Verplicht gebruik van IOSS vanaf 2025

Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen voorgesteld om het btw-stelsel van de EU te moderniseren, de zogenaamde “VAT in the Digital Age”. Als onderdeel van dit initiatief stelt de Commissie voor om het gebruik van de IOSS regeling verplicht te maken wanneer marktplaatsen en platforms bepaalde importen van goederen naar consumenten in de EU faciliteren. Dit werd in juli 2021 geïntroduceerd als een optionele regeling voor het faciliteren van marktplaatsen en wordt vanaf 1 januari 2025 verplicht voor platforms die B2C-verkoop op afstand van geïmporteerde goederen met een lage waarde faciliteren.

Verbreide verantwoordelijkheid voor marktplaatsen

Met betrekking tot het “VAT in the Digital Age” initiatief werd ook voorgesteld dat vanaf 1 januari 2025 zullen marktplaatsen verantwoordelijk worden voor zowel de btw als de invoerrechten van verkopers, ongeacht de waarde van de goederen. Momenteel geldt deze verantwoordelijkheid alleen voor goederen onder de 150 euro. Dit betekent dat platforms die goederenverkopen faciliteren, in plaats van de verkopers zelf, btw-plichtig worden. Deze regel is van toepassing op alle verkopen, zowel B2C als B2B, en zowel binnenlandse als grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Deze platforms zullen verantwoordelijk zijn voor het innen en afdragen van btw voor alle B2C- en B2B-verkopen.

Wegnemen van de 150 euro drempel vanaf 2028

Op 17 mei 2023 heeft de Europese Commissie voorgesteld om de 150 euro drempel per 1 maart 2028 af te schaffen. Dit betekent dat het IOSS zal gelden voor alle e-commerce zendingen vanuit een derde land naar de EU, ongeacht de waarde. Alle afstand verkochte goederen zijn onderworpen aan btw en invoerrechten, die worden verzameld door marktplaatsen en platforms na het afrekenmoment. Deze hervorming heeft als doel administratieve kosten van het bedrijfsleven te verminderen, onderwaardering tegen te gaan en btw-inkomsten te vergroten.

Vereenvoudigde tarieven voor afstandsverkoop

Het berekenen van de van toepassing zijnde douanerechten is een complexe taak, gebaseerd op de tariefclassificatie, de douanewaarde en de oorsprong van de goederen. Het toepassen van deze methode in e-commerce zou vaak leiden tot een onevenredige administratieve last, zowel voor de douane als voor bedrijven. Om dit te voorkomen, is het noodzakelijk om e-commerce operateurs de mogelijkheid te bieden om een vereenvoudigde tariefbehandeling toe te passen op basis van een vijf-tier bucket systeem, waarbij elk van de buckets is geassocieerd met een ander douanetarief in verhouding tot goederen verkocht aan de eindconsument. Goederen met momenteel een 0% erga omnes douanetarief zullen blijven profiteren van nulrechten.

Het bucketing-systeem omvat 5 niveaus, met douanetarieven voor invoer van respectievelijk 0%, 5%, 8%, 12% en 17%. Goederen die tot verschillende hoofdstukken behoren in de nomenclatuur, ontvangen verschillende douanetarieven. Als importeurs echter de conventionele of lagere van toepassing zijnde autonome douanetarieven willen toepassen of willen profiteren van preferentiële tarieven door de oorsprongsstatus van de goederen aan te tonen, kunnen zij dit doen door de standaardprocedures toe te passen, aangezien het gebruik van de vereenvoudigde tariefbehandeling optioneel is.

Beperkingen op de vereenvoudigde tariefbehandeling

Goederen die onderworpen zijn aan geharmoniseerde accijnzen en goederen die onderworpen zijn aan anti-dumping, anti-subsidie en beschermingsmaatregelen moeten worden uitgesloten van de vereenvoudigde tariefbehandeling voor afstandsverkoop van geïmporteerde goederen uit derde landen. Bovendien moeten goederen die vallen onder Hoofdstukken 73, 98 en 99 van de Gecombineerde Nomenclatuur ook worden uitgesloten, omdat de import van dergelijke goederen (respectievelijk ijzer- en staalproducten, complete industriële installaties en goederen die worden ingevoerd of uitgevoerd onder speciale omstandigheden) vanwege hun aard geen gebruik mag maken van enige vereenvoudiging.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste veranderingen in de douane- en btw-wetgeving met betrekking tot jouw cross-border e-commerce activiteiten? Blijf dan onze blogs volgen. Als je vragen hebt over het IOSS of de Douane E-commerce (DECO) inklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway