Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

EMCS 4.0: Ben jij klaar voor de veranderingen?

EMCS 4.0 is LIVE vanaf 13 februari 2023

Vervoer je accijnsgoederen en gebruik je EMCS (Excise Movement and Control System)? Ken je de veranderingen en heb je de nieuwe douanevergunningen al aangevraagd / gekregen? Wij staan klaar om je een soepele en zorgeloze overgang naar het nieuwe EMCS 4.0 te bieden.

Op 13 februari 2023 wordt EMCS 4.0 in heel Europa uitgerold. De afhandeling van accijnsgoederen kan anders zijn dan je gewend bent. Bedrijven die accijnsgoederen door de EU-lidstaten vervoeren, moeten in het bezit zijn van de desbetreffende vergunningen, ook als de accijnzen al zijn betaald of die zijn uitgeslagen tot gebruik tegen nultarief.

Wat is EMCS?

EMCS is een geautomatiseerd systeem voor het volgen van de overbrenging van accijnsgoederen. Het registreert de verplaatsing van accijnsgoederen (alcohol, tabak en energieproducten). Meer dan 100.000 marktdeelnemers gebruiken EMCS, waardoor EMCS zeer cruciaal is voor informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de EU-lidstaten.

Grote verandering: De digitalisering van veraccijnsd goederenvervoer 

Het oude EMCS 3.4 heeft alleen betrekking op de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns. Het veraccijnsd goederenvervoer is dus niet geautomatiseerd.

In het nieuwe EMCS 4.0 zit de grootste evolutie in de digitalisering van het veraccijnsd goederenvervoer. Via een extensie van EMCS kan het worden gebruikt voor het vervoer van accijnsgoederen die op het grondgebied van de ene lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en naar de andere worden vervoerd om daar voor commerciële doeleinden te worden afgeleverd. De insteek is om bestaande processen (schorsing van rechten) en data zoveel mogelijk her te gebruiken om de benodigde ontwikkeling te minimaliseren en risico's te voorkomen.

Vraag jouw vergunningen op tijd aan

Volgens de nieuwe regelgeving hebben bedrijven een vergunning nodig voor het vervoer van veraccijnsde goederen binnen de EU. Houd er rekening mee dat zelfs als je al in het bezit bent van de vergunningen Geregistreerde Afzender, Geregistreerde Geadresseerde of Accijnsgoederenplaats, moet je wellicht de vergunningen aanvragen.

Er zijn 2 situaties waarvoor de vergunningen vereist zijn:

  1. Als het bedrijf accijnsgoederen ontvangt van een bedrijf gevestigd in een andere EU-lidstaat, dan moet dit bedrijf beschikken over een vergunning Gecertificeerde Geadresseerde. Het verzendende bedrijf moet over een vergunning Gecertificeerde Afzender beschikken.
  2. Als het bedrijf accijnsgoederen levert aan een bedrijf gevestigd in een andere EU-lidstaat, dan moet dit bedrijf beschikken over een Vergunning Gecertificeerde Afzender. Het ontvangende bedrijf moet in het bezit zijn van een vergunning Gecertificeerde Geadresseerde.

Vertraging & nooddocumenten

Op 26 januari 2023 kondigde de Douane aan dat het door de automatiseringsproblematiek nog steeds niet mogelijk is om het veraccijnsd goederenvervoer in EMCS te automatiseren. Hierdoor moet je nooddocumenten gebruiken voor het afleveren en ontvangen van veraccijnsgoederen. Deze tijdelijke oplossing is in gebruik tot uiterlijk 1 oktober 2023. 

Houd er rekening mee dat de vergunningvereisten van Gecertificeerde Afzender en Gecertificeerde Geadresseerde nog steeds van toepassing zijn, ook als je de nooddocumenten gebruikt.

Behandel je accijnsgoederen en heb je een douanesoftware nodig om jouw EMCS-proces te automatiseren? Aarzel dan niet contact op te nemen met Gateway om jouw vragen te stellen.

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway