Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de EU

Voor wie is CBAM nou echt belangrijk?

Sinds 1 oktober 2023 heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in de strijd tegen klimaatverandering met de invoering van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit mechanisme markeert een cruciale verandering in het EU-handelsbeleid en is ontworpen om de CO2-uitstoot, die geassocieerd wordt met de productie van bepaalde geïmporteerde goederen, aan te pakken. In deze blog leggen we uit wat CBAM inhoudt, voor wie het geldt, en wat de gevolgen zijn voor douanedeclaranten en importeurs.

Wat is het Carbon Border Adjustment Mechanism?

Het CBAM is een systeem dat is opgezet om de koolstofemissies die voortkomen uit de productie van bepaalde goederen buiten de EU te compenseren. Het doel is om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven binnen en buiten de EU en te zorgen voor een eerlijkere concurrentie.

Voor Wie Geldt het CBAM?

Het CBAM richt zich voornamelijk op importeurs van specifieke goederen zoals ijzer, staal, cement, meststoffen, aluminium, elektriciteit en waterstof. De importeur, gedefinieerd als de persoon die deze goederen aangeeft voor vrije verkeer binnen de EU, speelt een centrale rol in de naleving van de nieuwe regelgeving.

Belangrijke Wijzigingen in Douaneaangiften

Vanaf de inwerkingtreding van het CBAM moeten importeurs van de betreffende goederen rekening houden met twee nieuwe codes in hun douaneaangiften:

  • Code 1200: Dit duidt op de rapportageverplichting voor CBAM-goederen.
  • Code 1300: Dit wordt gebruikt voor goederen die zijn uitgezonderd van de verordening.

Het niet invoeren van deze codes leidt tot een foutmelding en niet-acceptatie van de aangifte.

CBAM Kwartaalrapportage

Gedurende de transitiefase, die loopt tot 31 december 2025, is er een kwartaalrapportage vereist. Importeurs en douanedeclaranten moeten informatie over de geïmporteerde hoeveelheid en de bijbehorende CO2-uitstoot indienen bij de Europese Commissie.

Wat Brengt 2026 voor Importeurs?

Hoewel er tot 2026 geen financiële verplichtingen zijn, moeten importeurs vanaf 1 januari 2026 geregistreerd staan als CBAM-aangever en CO2-certificaten aanschaffen om de CO2-uitstoot te compenseren.

Blijf Geïnformeerd met Gateway

Gateway blijft de ontwikkelingen rondom het CBAM en CO2-certificaten volgen. We bieden software-updates om ervoor te zorgen dat uw douaneprocessen soepel blijven verlopen. Voor meer informatie, kunt u altijd contact opnemen met Gateway of de CBAM website raadplegen. 


Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway