Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

DMS 4.1 Scenario's voor IIAA Vergunninghouders

Welke keuze voor het nieuwe DMS 4.1 ga jij maken?!

De Douane heeft oproep gedaan aan alle IIAA vergunninghouders, om een keuze te maken aangaande het scenario dat voor hen van toepassing is.

Ben jij ook benaderd door de Douane betreffende de vergunningen IIAA (DMS 4.1) met de vraag welk scenario je kiest? En vindt jij het ook moeilijk om te begrijpen wat er wordt bedoeld of om een keuze te maken?  

Wij hebben inmiddels hierover veel vragen van klanten gekregen. Graag willen we de 3 scenario’s toelichten om je te helpen bij het maken van jouw keuze. Wij hebben hierbij een ondersteunende rol, waarbij uiteindelijk de keuze bij jou ligt. Onderstaande informatie is zorgvuldig samengesteld, maar zonder garantie.

Hieronder zijn de scenario’s toegelicht door de Douane

Scenario 1: Het beëindigen van de huidige in gebruik zijnde IIAA-vergunning en gebruik maken van de normale aangifteprocedure in DMS 4.0 (= nu AGS) bij het plaatsen van de goederen onder een douaneregeling.

Scenario 2:  Het indienen van aanbrengberichten en eventueel een aanvullende aangifte (DMS versie 4.1);

Scenario 3: Het gebruik maken, bij het in bezit zijn van meerdere IIAA-vergunningen, van de zgn. Ketenregeling (het indienen van één i.p.v. meerdere aanbrengberichten en eventueel een aanvullende aangifte in DMS versie 4.1).

Hieronder proberen we duidelijk te maken welke keuze gemaakt moet worden in welke situatie.

Scenario 1: IIAA-vergunningen laten vallen en alles volledig aangeven via DMS. Voor entrepotgoederen betekent dit dat na ontvangst van het transit T1 document, gelijk een aangifte tot inslag in het entrepot moet worden gedaan in DMS. In de oude situatie zou hier een inschrijving in de administratie worden gedaan, die zou gelden als aangifte tot inslag in het entrepot.

Scenario 2: IIAA-vergunningen behouden (voor bedrijven die slechts één van deze vergunningen hebben). Als er douanegoederen ontvangen worden, moet er eerst via DMS een aanbrengbericht verstuurd worden, voordat er een inschrijving in de administratie kan worden gedaan. Dit kan ofwel een invoer, ofwel een inschrijving in het entrepot zijn.

Scenario 3: Meer dan één IIAA-vergunningen behouden. Een bedrijf kan op die manier de in- en /of uitslagen in het entrepot bijhouden, door gebruik te maken van inschrijving in de administratie. Vervolgens kunnen de goederen ook door middel van inschrijving in de administratie in het vrije verkeer worden gebracht (invoer). Bij ontvangst van de douanegoederen en afhandelen van het Transit T1 document moet er (eenmalig) een aanbrengbericht verstuurd worden. Daarna verloopt alles via inschrijvingen in de administratie.

In alle scenario’s moet er dus in ieder geval gecommuniceerd worden via DMS. Het verschil zit in de berichten die verstuurd moeten worden en de hoeveelheid informatie die zij moeten bevatten.

Let op!! Als er een aanbrengbericht wordt verstuurd, gevolgd door een inschrijving in de administratie, dan moet de inschrijving ook alle gegevens bevatten die een aangifte in DMS normaal ook moet bevatten. Dan rijst de vraag: “wat is het minste werk/risico voor je bedrijf?”

Een voordeel van scenario 1 is dat er geen controle van de administratie achteraf meer nodig is.

Daarnaast is het volgende belangrijk om te weten

  • Voor optie 3 (ook wel de ketenregeling genoemd) is de auditfile een vereiste. Ook zijn er nog enkele andere eisen waaraan moet worden voldaan, zo mogen er bijvoorbeeld geen accijnsgoederen via deze regeling worden aangegeven.
  • Bij opties 2 en 3 moet dagelijks één aanvullende aangifte worden gedaan waarin alle aanbrengberichten van 10 dagen eerder worden aangevuld. Uitzondering zijn goederen die in het entrepot worden geplaatst, daar hoeft geen aanvullende aangifte voor te worden gedaan.
  • Er kan ontheffing worden aangevraagd voor het indienen van een aanbrengbericht. Dat zal in de praktijk (met hoge waarschijnlijkheid) alleen voor optie 3 worden toegekend.

We hopen dat deze toelichting meer helderheid geeft voor jou en jouw organisatie.

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway