Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

Meld je proviand en bunkers aan via het Single Window

Optimaliseer je provianderen en bunkerenprocessen met onze import & export software

Wil je proviand of bunkers aan boord van een zeeschip brengen? Dan moet je dit eerst bij de Douane melden via het Single Window. In Gateway kun je de proviand (PRO) melding efficiënt en nauwkeurig regelen, zodat de goederen snel aan boord kunnen worden gebracht. Het is van cruciaal belang om te voldoen aan de douanevereisten om een soepel provianderen- en bunkeren-proces te garanderen, vooral als er een zeeschip op de goederen wacht.

Provianderen Aanmelden via Single Window

Wat is provianderen?

Provianderen omvat het leveren van proviandgoederen aan boord van uitgaande zeeschepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer. Deze goederen zijn bestemd voor gebruik, verbruik of verkoop aan boord, met name levensmiddelen en artikelen voor de verkoop aan boord. Goederen die deel uitmaken van de lading zijn geen bunkers.

Wat is bunkeren?

Bunkeren verwijst naar de levering van brandstoffen en smeermiddelen die nodig zijn voor de voortstuwing, smering en werking van het zeeschip of luchtvaartuig. Het betreft overwegend minerale oliën en smeermiddelen. Zoals bij provianderen zijn goederen die deel uitmaken van de lading geen bunkers.

PRO bericht indienen

Vooraanmeldingen van provianderen of bunkeren worden gedaan via het elektronische 'PRO-bericht' via het Single Window voor maritiem en lucht. Deze meldingen moeten minimaal twee uur voor de feitelijke aflevering aan boord worden ingediend en bevatten essentiële informatie over de levering. Dit geldt voor proviandeurs en scheepsleveranciers. Door deze voorafgaande meldingen wordt een efficiënt en gestroomlijnd bevoorradingsproces mogelijk gemaakt, waarbij naleving van douanevoorschriften wordt gewaarborgd.

Na de melding en als de Douane niet heeft medegedeeld tot controle over te gaan, wordt automatisch toestemming verleend voor de levering van de proviandgoederen. Het indienen van een melding in het voorgeschreven PRO formaat, inclusief tijdstip van indiening, is het beleid van de inspecteur en geeft toestemming om de goederen rechtstreeks naar het schip te brengen, zonder dat fysieke aankomst bij het kantoor van uitgang vereist is. Na het indienen van je melding kan de Douane je vragen om digitale bewijsstukken op te sturen.

Centraal Meldpunt Proviand

Het Centraal Meldpunt Proviand (CMP) fungeert als het landelijke meldpunt van de Douane voor alle provianderings- en bunkeringstransacties. Het CMP ontvangt vooraanmeldingen van leveringen via het Single Window voor maritiem en lucht en zorgt voor de afhandeling van douaneformaliteiten. Dit coördinatiecentrum speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de naleving van regelgeving en de soepele afhandeling van leveringen.

Douaneproces van proviand

Zowel goederen met niet-Uniestatus als goederen met Uniestatus kunnen worden geleverd als proviand. Proviandgoederen worden afgeleverd bij zeeschepen of luchtvaartuigen onder de douaneregelingen voor uitvoer of douanevervoer. Als de proviandleveringen onder de regeling voor (weder)uitvoer vallen, ontvang je automatisch het bericht van 'Confirmation of exit', waardoor het indienen van een aangifte niet nodig is. Als de leveringen onder de regeling voor douanevervoer vallen en je beschikt over een 'Vergunning toegelaten geadresseerde', hoef je het begeleidingsdocument niet in te dienen. Zonder deze vergunning moet je de zending op de gebruikelijke manier afmelden bij het Centraal Meldpunt Proviand.

Douanesoftware voor Proviandmelding

Met onze douanesoftware kan je een PRO bericht gemakkelijk opmaken en versturen naar de Douane. De status van het PRO bericht kan worden gevolgd, en indien nodig kan het bericht binnen 24 uur na verzending worden gewijzigd. Deze geautomatiseerde aanpak minimaliseert fouten en vertragingen, waardoor naleving van de douaneverplichtingen wordt vereenvoudigd. Proviand is ook naadloos geïntegreerd met onze (wieder)uitvoer- en douanevervoer modules.

Wil je meer weten over onze softwareoplossing voor proviand, neem dan contact op met ons. 

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway