Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures hier

Wat verandert er in Douane Vervoer Applicatie (DVA)?

Overgang van NCTS naar DVA vóór 1 december 2024

In 2003 werd het New Computerised Transit System (NCTS) geïntroduceerd en verving het papieren proces van douanevervoer. De wereld evolueert voortdurend, en zo ook de douanewetgeving. In 2016 trad het Douanewetboek van de Unie (DWU) in werking, wat aanpassingen vereiste in het NCTS. Vanaf het 4e kwartaal van 2024 kunnen bedrijven overstappen naar de Douane Vervoer Applicatie (DVA) voor douanevervoersprocessen. Maar welke veranderingen kunnen bedrijven verwachten in DVA? In dit artikel leggen we de belangrijkste aanpassingen van DVA uit.

Banner douane vervoer applicatie transit

Nieuwe structuur van de aangifte

In DVA ondergaat de opzet van de aangifte een verandering. Waar een aangifte voor douanevervoer in NCTS Fase 4 uit twee lagen bestaat (aangifte- en artikelniveau), voegt DVA extra lagen toe op het artikelniveau. Hierdoor wordt de gevraagde informatie gedetailleerder en wordt deze opgesplitst in drie lagen (zending, huiszending en artikel van de huiszending) in aanvulling op de envelop-laag.

  • Envelop (IE015): een selectie van gegevenselementen die ook in andere lagen van de aangifte voorkomen.
  • Materzending: generieke informatie over de vervoersovereenkomst verstrekt door de vervoerder en de rechtstreekse contractpartij.
  • Huiszending: generieke informatie over de laagste vervoersovereenkomst verstrekt door de expediteur, een gemeenschappelijke vervoerder, zijn agent of een postaanbieder.
  • Artikel van de huiszending: subniveau van de huiszending met details over de goederen, goederenomschrijving, verpakking, gewicht, goederencode, enzovoort.

In DVA blijven verplichte en optionele velden bestaan. Nieuw is dat elke aangifte voor DVA een zes-cijferige HS-code moet bevatten.

De voorafaangifte wordt nu Europa-breed ingevoerd, wat geen verandering voor je betekent, maar inhoudt dat er binnen het systeem andere berichten worden uitgewisseld. Van het aanbrengbericht bij vertrek (presentation notification) verandert alleen de benaming (IE080 wordt IE170).

Nationale DVA aanpassingen in Nederland

De afgifte van het Master Reference Number (MRN) gebeurt eerder (in een ander IE-bericht) dan in andere EU-landen. Nederland is een doorvoerland. Al in NCTS Fase 4 werd MRN vroeg afgegeven.

De aankondiging van controle wordt niet alleen gedaan aan Authorised Economic Operators (AEO), maar aan alle partijen, zowel bij vertrek als bij aankomst. Dit wordt alleen toegepast in Nederland.

Na aankomst van de goederen op het kantoor van bestemming wordt de aangever geïnformeerd dat het douanevervoer is beëindigd door het ontvangen van een kopie van de IE006.

Nieuwe kantoorrol 'kantoor van incident'

Als er tijdens het transport bijvoorbeeld een verzegeling wordt verbroken of als een lading moet worden overgeladen, meld je dit incident bij het dichtstbijzijnde douanekantoor, het 'kantoor van incident'. Dit kan een ander kantoor zijn dan het 'kantoor van bestemming'.

Nieuw is dat de Douane incidenten registreert in het digitale systeem. Als aangever (de houder van de regeling) krijg je het nieuwe bericht 'Doorgezonden kennisgeving incident' (IE182). Dit is nieuw omdat de kantoorrol 'kantoor van incident' is toegevoegd aan het aangiftesysteem.

Een geplande overlading van een container (bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenvaartschip) valt niet onder incidenten maar onder het reguliere proces. Het vermelden van het kenteken van het andere vaar- of voertuig naast het containernummer is in DVA niet meer verplicht.

Nieuwe kantoorrol 'kantoor van uitgang bij vervoer'

Na de uitvoeraangifte doet je een aangifte vervoer. De uitvoer wordt bevestigd en het transit start of vervolgt onder de regeling douanevervoer. Op de achtergrond worden de berichten uitgewisseld met het Automated Export System (AES) om te controleren of beide aangiftes identiek zijn. Daarom is het belangrijk dat je de gegevens zorgvuldig invult in de aangifte douanevervoer.

Door deze koppeling met AES ontstaat nog een nieuwe kantoorrol: 'kantoor van uitgang bij vervoer'. Dit is eigenlijk een 'fictief' kantoor van uitgang. Het is een benaming om deze (automatische) handeling in het aangifteproces te identificeren.

Berichten van de Douane

Als de aangifte is gekoppeld met AES en er worden wijzigingen aangebracht, ontvang je het bericht 'Melding van wijziging in aangifte' (IE022).

Indien een aangifte wordt afgekeurd op het vertrekkende kantoor vanwege een functionele fout (niet technisch), ontvang je een afkeuringsbericht (IE056, voorheen IE016).

Als een aangifte wordt afgewezen op het kantoor van bestemming vanwege een functionele fout, ontvang je het bericht 'Afwijzing door kantoor van bestemming' (IE057, voorheen IE008 of IE058).

Indien de Douane de zending op het vertrekkende kantoor wenst te controleren, ontvang je het bericht 'Melding van controle' (IE060), wat ongewijzigd blijft.

Als de Douane de zending op het kantoor van bestemming wenst te controleren, ontvang je het bericht 'Melding van controle door kantoor van bestemming-TG' (IE061). Dit bericht is nieuw en is alleen van toepassing op Toegelaten Geadresseerden.

Andere veranderingen

Het printen van TAD (begeleidingsdocument douanevervoer, in Engels “Transit Accompanying Document”) is niet meer verplicht, wel is de lay-out aangepast aan het nieuwe systeem.

De afkorting van MRN in DVA staat nu voor Master Reference Number en niet meer voor Movement Reference Number.

📅 Wil je meer weten over de implementatieplanning van DVA en de overgangsdeadline? Lees dan dit artikel: Het einde van een tijdperk. NCTS wordt DVA 

Als je meer wilt weten over de veranderingen en de implementatie van DVA, neem dan contact met ons op.

Wellicht vind je dit ook leuk

Gateway your leading partner in customs software Gateway your leading partner in customs software
Waar kunnen wij jou mee helpen?

© 2024 Gateway